מדיה
אנדרטת "יד ושם"
האנדרטה הוקמה בשנת 1964
בית העם
כניסה לאתר קהילה
 
מדיהגלרית תמונותיום העצמאות 2016
יום העצמאות 2016 (1)
יום העצמאות 2016 (17)
יום העצמאות 2016 (18)
יום העצמאות 2016 (19)
יום העצמאות 2016 (20)
יום העצמאות 2016 (21)
יום העצמאות 2016 (22)
יום העצמאות 2016 (23)
יום העצמאות 2016 (24)
יום העצמאות 2016 (25)
יום העצמאות 2016 (26)
יום העצמאות 2016 (27)
יום העצמאות 2016 (28)
יום העצמאות 2016 (29)
יום העצמאות 2016 (30)
יום העצמאות 2016 (31)
יום העצמאות 2016 32
יום העצמאות 2016 (33)
יום העצמאות 2016 (34)
יום העצמאות 2016 (35)
יום העצמאות 2016 (36)
יום העצמאות 2016 (37)
יום העצמאות 2016 (38)
יום העצמאות 2016 (39)
יום העצמאות 2016 (40)
יום העצמאות 2016 (41)
יום העצמאות 2016 (42)
יום העצמאות 2016 (43)
יום העצמאות 2016 (44)
יום העצמאות 2016 (45)
יום העצמאות 2016 (46)
יום העצמאות 2016 (47)
יום העצמאות 2016 (49)
יום העצמאות 2016 (50)
יום העצמאות 2016 (51)
יום העצמאות 2016 (52)
יום העצמאות 2016 (53)
יום העצמאות 2016 (54)
יום העצמאות 2016 (55)
יום העצמאות 2016 (56)
יום העצמאות 2016 (57)
יום העצמאות 2016 (58)
יום העצמאות 2016 (59)
יום העצמאות 2016 (60)
יום העצמאות 2016 (48)
יום העצמאות 2016 (49)(1)
יום העצמאות 2016 (50)(1)
יום העצמאות 2016 (51)(1)
יום העצמאות 2016 (52)(1)
יום העצמאות 2016 (53)(1)
יום העצמאות 2016 (54)(1)
יום העצמאות 2016 (55)(1)
יום העצמאות 2016 (56)(1)
יום העצמאות 2016 (57)(1)
יום העצמאות 2016 (58)(1)
יום העצמאות 2016 (59)(1)
יום העצמאות 2016 (60)(1)
יום העצמאות 2016 (61)
יום העצמאות 2016 (62)
יום העצמאות 2016 (63)
יום העצמאות 2016 (64)
יום העצמאות 2016 (65)
יום העצמאות 2016 (66)
יום העצמאות 2016 (67)
יום העצמאות 2016 (68)
יום העצמאות 2016 (69)
יום העצמאות 2016 (70)
יום העצמאות 2016 (71)
יום העצמאות 2016 (72)
יום העצמאות 2016 (73)
יום העצמאות 2016 (74)
 
הקמת הפסל הסביבתי
חנוכת הפסל הסביבתי-26.5.14
שיפוץ בית העם - דצמבר 2014-מרץ 2015
שיקום תשתיות בחיבת-ציון - 2014-2016
חגיגת חנוכה 2015
פורים 2015
יום העצמאות תשעה 2015
שבועות 2015
חנוכת פואייה בית-העם ושיקום תשתיות הכפר-2015
לילה לבן 2015
תשתיות ה"הרחבה" 2017
קישוט סוכת בית הכנסת 2015
ניווט משפחות אתגרי-אוקטובר 2015
יום העצמאות 2016
הקמת גן שבעת המינים 2017
סלילית כבישי ההרחבה - 2017
יום העצמאות 2017
פורים 2017
עולים לכתה א' - ספטמבר 2017
פורים 2018
לילה לבן 2018
חנוכה 2018
ט"ו בשבט 2019 - ילדי הגנים והוותיקים
פורים 2019
יום העצמאות 2019
פורים 2020
שבועות 2020
הקמת גינה קהילתית-פברואר 2021
חנוכת שלטי הרחובות - 2021
שבוע הספר בחיבת ציון 2021