מדיה
אנדרטת "יד ושם"
האנדרטה הוקמה בשנת 1964
בית העם
כניסה לאתר קהילה
 
מדיהגלרית תמונותשיקום תשתיות בחיבת-ציון - 2014-2016
שיקום תשתיות-מגשימים
שיקום תשתיות-דרור (4)
שיקום תשתיות-דרור (3)
שיקום תשתיות-דרור (2)
שיקום תשתיות-דרור (1)
שיקום תשתיות - מגשימים (11)
שיקום תשתיות - מגשימים (10)
שיקום תשתיות - מגשימים (9)
שיקום תשתיות - מגשימים (8)
שיקום תשתיות - מגשימים (7)
שיקום תשתיות - מגשימים (6)
שיקום תשתיות - מגשימים (5)
שיקום תשתיות - מגשימים (4)
שיקום תשתיות - מגשימים (3)
שיקום תשתיות - מגשימים (2)
שיקום תשתיות-אודים 19.3 (6)
שיקום תשתיות-אודים 19.3 (8)
שיקום תשתיות-אודים 19.3 (9)
שיקום תשתיות-אודים 19.3 (10)
שיקום תשתיות-אודים 19.3 (11)
שיקום תשתיות-אודים 19.3 (12)
שיקום תשתיות-אודים 19.3 (13)
שיקום תשתיות-אודים19.3 (7)
שיקום תשתיות-אודים 19.3 (5)
שיקום תשתיות-דרור (1)(1)
שיקום תשתיות-דרור (2)(1)
שיקום תשתיות-דרור (3)(1)
שיקום תשתיות-דרור (4)(1)
שיקום תשתיות-הראשונים 19.3 (1)
שיקום תשתיות-הראשונים 19.3 (2)
שיקום תשתיות-הראשונים19.3 (4)
שיקום תשתיות-הראשונים19.3 (14)
שיקום תשתיות-מגשימים(1)
שיקום תשתיות - מגשימים 1_1
20150810_130450
20150810_130546
20150810_130746
20150810_130755
20150810_130841
שיקום תשתיות-2 (7)
שיקום תשתיות-2 (8)
שיקום תשתיות-2 (9)
שיקום תשתיות-2 (10)
שיקום תשתיות-2 (11)
שיקום תשתיות-2 (12)
שיקום תשתיות-2 (14)
שיקום תשתיות-2 (15)
שיקום תשתיות-2 (16)
שיקום תשתיות-2 (17)
שיקום תשתיות-2 (18)
שיקום תשתיות-2 (22)
שיקום תשתיות-2 (23)
שיקום תשתיות-2 (24)
שיקום תשתיות-2 (25)
29.5 (1)
29.5 (2)
29.5 (3)
29.5 (5)
29.5 (6)
 
הקמת הפסל הסביבתי
חנוכת הפסל הסביבתי-26.5.14
שיפוץ בית העם - דצמבר 2014-מרץ 2015
שיקום תשתיות בחיבת-ציון - 2014-2016
חגיגת חנוכה 2015
פורים 2015
יום העצמאות תשעה 2015
שבועות 2015
חנוכת פואייה בית-העם ושיקום תשתיות הכפר-2015
לילה לבן 2015
תשתיות ה"הרחבה" 2017
קישוט סוכת בית הכנסת 2015
ניווט משפחות אתגרי-אוקטובר 2015
יום העצמאות 2016
הקמת גן שבעת המינים 2017
סלילית כבישי ההרחבה - 2017
יום העצמאות 2017
פורים 2017
עולים לכתה א' - ספטמבר 2017
פורים 2018
לילה לבן 2018
חנוכה 2018
ט"ו בשבט 2019 - ילדי הגנים והוותיקים
פורים 2019
יום העצמאות 2019
פורים 2020
שבועות 2020
הקמת גינה קהילתית-פברואר 2021
חנוכת שלטי הרחובות - 2021
שבוע הספר בחיבת ציון 2021