מדיה
אנדרטת "יד ושם"
האנדרטה הוקמה בשנת 1964
בית העם
כניסה לאתר קהילה
 
מדיהגלרית תמונותהקמת הפסל הסביבתי
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (1)(1)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (2)(1)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (3)(1)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (4)(1)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (5)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (6)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (7)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (8)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (9)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (10)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (11)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (12)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (13)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (14)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (15)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 16
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (17)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (18)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (19)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (20)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (22)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (24)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (25)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (26)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (27)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (28)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (29)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (31)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (32)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (36)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (41)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (44)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (45)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (52)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (58)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (69)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (79)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (86)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (90)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (99)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (114)
פסל סביבתי-דצמבר 2013 (116)
 
הקמת הפסל הסביבתי
חנוכת הפסל הסביבתי-26.5.14
שיפוץ בית העם - דצמבר 2014-מרץ 2015
שיקום תשתיות בחיבת-ציון - 2014-2016
חגיגת חנוכה 2015
פורים 2015
יום העצמאות תשעה 2015
שבועות 2015
חנוכת פואייה בית-העם ושיקום תשתיות הכפר-2015
לילה לבן 2015
תשתיות ה"הרחבה" 2017
קישוט סוכת בית הכנסת 2015
ניווט משפחות אתגרי-אוקטובר 2015
יום העצמאות 2016
הקמת גן שבעת המינים 2017
סלילית כבישי ההרחבה - 2017
יום העצמאות 2017
פורים 2017
עולים לכתה א' - ספטמבר 2017
פורים 2018
לילה לבן 2018
חנוכה 2018
ט"ו בשבט 2019 - ילדי הגנים והוותיקים
פורים 2019
יום העצמאות 2019
פורים 2020
שבועות 2020
הקמת גינה קהילתית-פברואר 2021
חנוכת שלטי הרחובות - 2021
שבוע הספר בחיבת ציון 2021