מוסדות/ועדות
אנדרטת "יד ושם"
האנדרטה הוקמה בשנת 1964
בית העם
כניסה לאתר קהילה
 
מוסדות/ועדותועד אגודה
חברי ועד האגודה:
שחר אושרי - יו"ר
אסף יעקבס
אמיר רף
עמית פלוטקין
צביקה קרמר
   


ועדת ביקורת:
- יגאל שריג
- אורי דנא
- מולי לובושיץ