מוסדות/ועדות
אנדרטת "יד ושם"
האנדרטה הוקמה בשנת 1964
בית העם
כניסה לאתר קהילה
 
מוסדות/ועדותועד מקומי
ועד מקומי (מוניציפאלי)- חיבת-ציון
חברי הוועד המקומי:

גיא בצ‘ינסקי - יו"ר
יעל גירון - נוער
מיטל לוי - אחראית ועדות, תרבות
שחר אושרי - קשר עם ועד האגודה, בטחון
צורית שריג - אחראית ועדות, קשר עם הציבור

נציג הוועד במליאת המועצה - אמיר רף

חברי ועדת הביקורת -  איתן וינטר, דורון נוימן, מיה קסטל