מוסדות/ועדות
אנדרטת "יד ושם"
האנדרטה הוקמה בשנת 1964
בית העם
כניסה לאתר קהילה
 
מוסדות/ועדותועד מקומי
ועד מקומי (מוניציפאלי)- חיבת-ציון
חברי הוועד המקומי:
מתי גלבר - יו"ר
צורית שריג
נורית נטע
שחר אושרי
מירי שיינפלד