מוסדות/ועדות
אנדרטת "יד ושם"
האנדרטה הוקמה בשנת 1964
בית העם
כניסה לאתר קהילה
 
מוסדות/ועדותועדת בית-העם

עבודת הוועדה כוללת אחריות על תכנון השימושים השונים בבית העם

השאלת ציוד והחזרתו, הזמנה ומעקב אחרי עבודת מנקה ועוד.

חברות הוועדה:

דפנה רביב - 054-4583700

צורית שריג:  050-6868661  04-6365818 (אחראית מטעם הוועד)