מוסדות/ועדות
אנדרטת "יד ושם"
האנדרטה הוקמה בשנת 1964
בית העם
כניסה לאתר קהילה
 
מוסדות/ועדותועדת נוער
ועדת נוער
ועדת הנוער משותפת לחיבת ציון ולחרב לאת  וחברים בה חברים משני הישובים. שיתוף הפעולה הפורה נמשך מעל 20 שנה ונותן תוצאות בפעילות הנוער.

ועדת הנוער אחראית להפעלת רכז הנוער, לכל הפעילות התנועתית והמועצתית לנוער מכיתות ד‘-י"ב, לפרוייקטים מיוחדים וכן לטיפול נקודתי בבעיות הקשורות בנוער.

עיקר פעילות הנוער מרוכזת בסניף תנועת הנוער "האיחוד החקלאי" בחיבת ציון. בסניף חלח"ץ –חרב לאת חיבת ציון- פעילים כ- 100 ילדים ובני נוער. ילדים מכיתה ד‘-ח‘ הם חניכים ונוער מכיתה ט‘-י"ב הם הצוות. בשנים האחרונות פתחנו את הפעילות גם לתלמידי כיתה ג‘ המגיעים לפעולות בסניף.

תנועת הנוער דוגלת בסיסמא "נוער מוביל נוער". נערים ונערות, החל בכיתה ט‘, מדריכים ופעילים בתנועה ומנהלים את הסניף, בהכוונה ובהדרכה של הרכזת. אנו רואים בפעילות תנועת הנוער את ליבת העשייה החינוכית שלנו. אנו גאים בסניף שוקק החיים שבו נוער המגלה אחריות, מנהיגות ומעורבות חברתית ותורם לקהילה. הצוות פועל בהתנדבות, מקדיש שעות ולפעמים ימים ולילות בפעילות בסניף, בטיולים ובמחנות.

שנת הפעילות מתחילה בספטמבר עם הטיול לפתיחת השנה. הפעולות השבועיות בימי שלישי ממלאות את הסניף בחדוות עשייה חינוכית וערכית.

נפרדנו מנורית נטע לאחר 20 שנות שירות בוועדת נוער. נורית הייתה בצוות שהקים את סניף תנועת הנוער ותרמה תרומה גדולה להתפתחותו ולתוצאות שאנו רואים היום ועל כך אנו מודים לה מאוד.

הפעילויות בסניף ממומנות באמצעות תקציבי הנוער של שני הישובים ובאמצעות השתתפות משמעותית של ההורים. המועצה האזורית גם היא תורמת ועוזרת לתנועות הנוער וכן יוצרת פעילויות של המועצה בה יש לנוער הזדמנות לפגוש את חבריהם מתנועות אחרות. רכז הנוער, בין יתר תפקידיו, גם מתאם את ההרשמה לטיולים ולפעילות הקיץ של המועצה.

רכזת נוער – נעמי 052-7799899
אנו, חברי ועדת נוער, מאמינים שהנוער הוא טוב ורוצה לתרום. תפקידנו לתת לו את התנאים והערוצים לפעול בהם, לכוון ,לחנך ולשים גבולות. לשמחתנו אנו רואים ברכה בעמלנו ומודים להורים ששולחים את ילדיהם לפעילויות ומשתפים פעולה במשך השנה.

חברי ועדת נוער חיבת ציון: יעל גירון (יו"ר), אפרת מזרחי (כספים), עמית פלוטקין (נושאים טכניים ומבנה), אורית עמיאל (נושאים פדגוגיים), נורית נטע (מלווה זמנית). 
חגית יניר (בני עקיבא)   050-7341300